Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvod

  1.1 Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) se vztahují na nákup kurzů (dále jen „Kurzy“) nabízených prostřednictvím e-shopu Mgr. Bc. Lucie Navara umístěného na webové adrese www.lucienavara.cz. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti, a vztah mezi provozovatelem e-shopu, Mgr. Bc. Lucie Navara („Prodejce“), a jeho zákazníky („Zákazník“).
 2. Objednávka a kupní smlouva
  2.1 Kurzy lze objednat prostřednictvím internetového obchodu na www.lucienavara.cz.

2.2 Objednávka Kurzů je závazná nabídka kupujícího k uzavření kupní smlouvy.

2.3 Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím, který zašle kupujícímu potvrzení objednávky e-mailem.

2.4 Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky z důvodu nedostatku dostupnosti Kurzů nebo z jiných důvodů. V takovém případě bude kupující informován e-mailem.

 1. Cena a platební podmínky
  3.1 Cena kurzu je uvedena při jeho výběru. Všechny ceny jsou konečné, včetně veškerých dalších poplatků. Prodejce kurzu není plátce DPH.
  3.2 Platba za kurz musí být provedena předem prostřednictvím online platebních metod nabízených na e-shopu.

3.3 Kupní cena za Kurzy je splatná bezhotovostní platbou v plné výši do 7 dnů od potvrzení objednávky.

3.4 Platební metody přijímané Prodávajícím jsou uvedeny na internetovém obchodě.

 1. Poskytnutí kurzu
  4.1 Kurz bude poskytnut v termínu a na místě uvedeném ve výběru kurzu.
  4.2 Prodejce si vyhrazuje právo změnit termín i místo kurzu bez náhrady Zákazníkovi.
 2. Odstoupení od smlouvy
  5.1 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od zakoupení kurzu, pokud kurz nebyl započat, a to nejpozději do 7 dnů od započetí kurzu.
  5.2 Odstoupení musí být Prodejci oznámeno písemně.

5.3 V případě zrušení objednávky za podmínek výše uvedených má kupující právo na vrácení celé kupní ceny na účet, ze kterého byla provedena platba, do 30 dnů od zrušení objednávky.

 1. Ochrana osobních údajů
  6.1 Prodejce zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
  6.2 Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely realizace objednávky a další komunikace.
 2. Závěrečná ustanovení
  7.1 Tyto Podmínky mohou být Prodejcem kdykoliv změněny nebo doplněny.
  7.2 Na vztahy mezi Prodejcem a Zákazníkem se vztahují zákony České republiky.
  7.3 Veškeré spory vyplynulé z těchto Podmínek budou řešeny příslušným soudem v České republice.

Tímto jsou stanoveny obchodní podmínky pro nákup kurzů prostřednictvím e-shopu Mgr. Bc. Lucie Navara. Zákazník potvrzením objednávky vyjadřuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Rozjeďte léto s výhodou!

Získejte 2+1 měsíc správy sociálních sítí ZDARMA!

0